DOTACJE Browar Kraftwerk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

INFOMACJA O UZYSKANYM WSPARCIU

Browar Kraftwerk Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji piwa poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej szansą na wzrost konkurencyjności browaru”. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji piwa poprzez zakup urządzeń składających się na linię browarniczą.

Dofinansowanie projektu z UE: 187 290,00

Wartość projektu: 416 200,00

© Copyright 2015 Browar Kraftwerk. Wszelkie prawa zastrzeżone.